Zasady Gry


Ważne linki
Zachowaj czujność!

Rekrutacja Operatorów Gry - OTWARTA!


 • Dokonując rejestracji, każdy gracz akceptuje oświadczenie o ochronie danych oraz zasady gry Bitefight. Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do tymczasowej blokady konta lub stałego wykluczenia z gry. W zależności od stopnia wykroczenia administrator może rozszerzyć karę także na inne serwery oraz wszystkie związane z tym oferty firmy Gameforge. Wykluczenie gry może zatem nastąpić także wskutek łamania regulaminu na forum lub IRC. Team zobowiązuje się do rzetelnego sprawdzenia każdego zgłoszonego wykroczenia.


  Konto


  Każdy gracz może posiadać kilka kont na jednym serwerze. Jeśli dany gracz posiada więcej niż jedno konto (multiaccounting) lub kilku graczy używa tego samego połączenia internetowego na jednym serwerze (IP sharing), należy to podać w ustawieniach wszystkich kont danego serwera.


  Każde konto jest przypisane do właściciela podanego w nim adresu e-mail i może być używane przez wyłącznie jedną osobę. Handlowanie kontami lub zastępstwo podczas urlopu są zatem niedozwolone.


  Na speed serwerze niedozwolone jest tworzenie kilku kont (multikont). Wspólne IP (maksymalnie 2 konta o tym samym IP) dozwolone jest tylko raz na speed serwer.


  Wymiana kontami


  Wymiana kontami między dwoma graczami jest możliwa co 6 miesięcy pod nadzorem operatora gry.


  Język


  Oficjalnym językiem na wszystkich platformach związanych z Bitefight.pl jest język polski.


  Treści


  Stworzone przez graczy treści i nazwy, które przekraczają granice moralności, naruszają godność osoby lub są niezgodne z obowiązującym prawem, oraz treści, które do takiego postępowania nawiązują lub nakłaniają, mogą zostać ocenzurowane, a ich autorzy czasowo lub permanentnie zbanowani.


  Spam


  Naprzykrzanie się częstym wysyłaniem wiadomości graczom, którzy wyraźnie sobie tego nie życzą, jest niedozwolone.


  Nadużywanie regulaminu


  Niedozwolone są wszelkie próby czerpania niesprawiedliwych korzyści z regulaminu lub decyzji pracownika teamu.


  Pomoc i skargi


  W razie pytań, błędów lub skarg gracze mogą zgłosić się do supportu pod adresem http://support.bitefight.pl. Z operatorami gry odpowiedzialnymi za pojedyncze serwery należy się kontaktować wyłącznie za pomocą systemu ticketów.


  Ogólne Warunki Umowy


  OWU uzupełniają ten regulamin i muszą być przestrzegane.


  Klauzula końcowa


  Jeśli pojedyncze sformułowania tego tekstu (już) nie odpowiadają (w pełni) obowiązującemu stanu prawnemu, nie ma to wpływu na ważność pozostałych części dokumentu.