Posts by .......

    It is good mainly after level 300. In addition to the active talents, the charisma is useful in story mode, where some options ask you "Are you charsimatic enough?" :)

    За втори пореден път се обявяват бонуси които в последствие не са активни в играта когато е настъпил въпросният ден и час!:thumbdown:X/