⚗️ Еликсири

 • Small Лечебен елексир Малък Лечебен елексир
  Здраве: +5000
  време за изчакване: 01:00:00

  Цена: 200Gold
  Цена при продажба: 50Gold
  Изисквания: ниво на героя 1

  100% Лечебен елексир (пълно здраве) 100% Лечебен елексир (пълно здраве)
  Здраве: +100%

  Цена: 0Gold + 10 Адски камъни
  Цена при продажба: 0Gold
  Изисквания: ниво на героя 1

  Strength Potion Отвара за сила
  Сила: +10
  Продължителност на ефекта: 24:00:00
  време за изчакване: 01:00:00

  Цена: 1.000Gold + 4 Адски камъни
  Цена при продажба: 250Gold
  Изисквания: ниво на героя 1

  12.jpg
  Защита: +10
  Продължителност на ефекта: 24:00:00
  време за изчакване: 01:00:00

  Цена: 1.000Gold + 4 Адски камъни
  Цена при продажба: 250Gold
  Изисквания: ниво на героя 1

  Dexterity Potion Отвара за ловкост
  Ловкост: +10
  Продължителност на ефекта: 24:00:00
  време за изчакване: 01:00:00

  Цена: 1.000Gold + 4 Адски камъни
  Цена при продажба: 250Gold
  Изисквания: ниво на героя 1

  Endurance Potion Отвара за издържливост
  Издържливост: +10
  Продължителност на ефекта: 24:00:00
  време за изчакване: 01:00:00

  Цена: 1.000Gold + 4 Адски камъни
  Цена при продажба: 250Gold
  Изисквания: ниво на героя 1

  Charisma Potion Отвара за Харизматичност
  Харизма: +10
  Продължителност на ефекта: 24:00:00
  време за изчакване: 01:00:00

  Цена: 1.000Gold + 4 Адски камъни
  Цена при продажба: 250Gold
  Изисквания: ниво на героя 1

  Serendipity Potion Отвара за късмет
  Златото и плячката при лова на хора умножени по2
  Продължителност на ефекта: 02:00:00
  време за изчакване: 01:00:00

  Цена: 500Gold + 6 Hell stones
  Цена при продажба: 125Gold
  Изисквания: ниво на героя 1

  Energy Potion Енергиен елексир
  Точки за действие: +10
  Продължителност на ефекта: 24:00:00

  Цена: 1.000Gold
  Цена при продажба: 250Gold
  Изисквания: ниво на героя 1

  Energy Elixir Енергичен елексир
  Точки за действие: +80
  Продължителност на ефекта: 06:00:00

  Цена: 0Gold + 25 Адски камъни
  Цена при продажба: 0Gold
  Изисквания: ниво на героя 1

  Medium Лечебен елексир Среден Лечебен елексир
  Здраве: +15000
  време за изчакване: 01:00:00

  Цена: 500Gold
  Цена при продажба: 125Gold
  Изисквания: ниво на героя 3

  Defence Potion Защитен елексир
  Защита: +30
  Продължителност на ефекта: 24:00:00
  време за изчакване: 01:00:00

  Цена: 1.000Gold + 10 Адски камъни
  Цена при продажба: 250Gold
  Изисквания: ниво на героя 20

  Strength Potion Елексир за сила
  Сила: +30
  Продължителност на ефекта: 24:00:00
  време за изчакване: 01:00:00

  Цена: 1.000Gold + 10 Адски камъни
  Цена при продажба: 250Gold
  Изисквания: ниво на героя 20

  Dexterity Elixir Елексир за ловкост
  Ловкост: +30
  Продължителност на ефекта: 24:00:00
  време за изчакване: 01:00:00

  Цена: 1.000Gold + 10 Адски камъни
  Цена при продажба: 250Gold
  Изисквания: ниво на героя 20

  Endurance Elixir Елексир за издържливост
  Издържливост: +30
  Продължителност на ефекта: 24:00:00
  време за изчакване: 01:00:00

  Цена: 1.000Gold + 10 Адски камъни
  Цена при продажба: 250Gold
  Изисквания: ниво на героя 20

  Charisma Elixir Елексир за харизма
  Харизма: +30
  Продължителност на ефекта: 24:00:00
  време за изчакване: 01:00:00

  Цена: 1.000Gold + 10 Адски камъни
  Цена при продажба: 250Gold
  Изисквания: ниво на героя 20

  Blood potion Елексир на кръвта
  Бонус талант: +7
  Основен талант: +3
  Продължителност на ефекта: 01:00:00
  време за изчакване: 01:00:00

  Цена: 2.000Gold
  Цена при продажба: 500Gold
  Изисквания: ниво на героя 25

  arptm.png

  Gladiatus.bg - Team manager | Bitefight.bg - Team manager | Battleknight.bg - Team manager
  Gladiatus.en - Board Admin & Super Operator | Soulworker.en - Forum Moderator

  CIRCUMFLEXTWENTYFIVEARPTWENTYSIX! • Извинявам се, но мисля, че е допусната техническа грешка в заглавието на темата: не е ли правилно "Елексири" вместо "ЕлИксири"?

 • ас па си мисла чи наи правиуно ша бади да са пиши иликсири ;)