De Spelregels

 • Deze spelregels vervangen met ingang van 17 juli 2014 de oud spelregels. Dat betekent dat de oude regels vanaf 17 juli niet meer geldig zijn! De spelregels zijn aangepast met de komst van server 12/speedserver per 3 januari 2018.


  Elke speler gaat akkoord met de Algemene voorwaarden, Privacybeleid en deze spelregels. Elke overtreding van een van die regels kan leiden tot een tijdelijke of permanente ban. Afhankelijk van de aard van de overtreding kan een Global Admin de ban uitbreiden tot alle servers of alle Gameforge spellen. Een ingame ban kan ook worden opgelegd voor overtredingen op het forum of op IRC. Het Bitefight.nl team zal naar eer en geweten en consequent handelen in alle voorkomende gevallen.


  Inhoudsopgave:


  De regels hier onder zijn geldig vanaf 17 juli 2014 voor alle bitefight.nl servers en kunnen op elk moment gewijzigd worden.


  Voor contact met het game team kan je naar deze site gaan: http://support.bitefight.nl


  Houd er rekening mee dat bans enkel en alleen worden besproken met de eigenaar van het account en het game team.


  - Een teamlid kan je tijdelijk of permanent bannen;

  - Dit kunnen ook accounts zijn die de onderstaande regels niet hebben gebroken;

  - Bedenk zoals hierboven al genoemd dat je gedrag op een van onze andere services/spellen invloed kunnen hebben of uitlopen op een ban van heel BiteFight of zelfs heel Gameforge;

  - In het geval van onduidelijke situaties kan de Game Operator, de Super Game Operator of de Global Admin er bij betrekken.


  De algemene gebruikers voorwaarden gelden boven deze regels,

  zorg dat je deze ook gelezen hebt!


  Het BiteFight.nl team heeft het recht om de regels aan te passen indien zij dit nodig achten.


  O.

 • Multiaccounts op server 10, 11, 101/Tasnad

  Een speler mag meer dan 1 account hebben op een server. Deze goedkeuring geldt zowel op de oude servers (fusieserver 10) als ook op de nieuwe servers s101/Tasnad en s11, maar geldt expliciet NIET op server 12 (geopend 3/1/2018).


  In het geval dat een speler meer dan 1 account heeft (multi-account) of het geval waarin meerdere spelers het spel spelen vanaf een en hetzelfde IP adres (IP sharing), dan dient dit door de speler(s) zelf aangeven te worden onder instellingen, te vinden in de menubalk naast het spel. Vul onder instellingen alle betrokken accounts op die server in om deze te koppelen. Indien vanaf 1 IP adres meerdere accounts worden bespeeld, dan mogen deze NIET bij elkaar in 1 alliantie zitten, ongeacht of het een multi-account is van een speler of dat er meerdere personen op het IP adres spelen (bijvoorbeeld familie of huisgenoten).


  Consequentie (van multi's die bij elkaar in de ally zitten):

  1. 1 dag

  2. 3 dagen

  3. 7 dagen

  4. Permanente ban


  Multiaccounts op server 12

  Een speler mag slechts 1 account hebben. Het is niet toegestaan om 2 of meer accounts te bespelen. (Je kunt ze wel aanmaken, maar het mag dus NIET.) Accounts kunnen niet met elkaar worden verbonden, zoals op de andere servers wel het geval is bij een (wel toegestane) multi. Multi-accounts worden met zekerheid permanent verbannen, zonder kans op terugkeer.


  Consequentie:

  1. Permanente ban  Één speler per acccount

  Een account is eigendom van de eigenaar van het emailadres. Het account mag slechts door 1 persoon worden gebruikt! Spelen via een proxy of het handelen in accounts is niet toegestaan.


  Consequentie:

  1. Waarschuwing

  2. 2 dagen

  3. 7 dagen

  4. 10 dagen

  5. Permanente ban

  De ban is mede afhankelijk van de de zwaarte van de overtreding. Als gevolg daarvan kan een langere ban, of zelfs een permanente ban, eerder worden opgelegd.


  Account sharing, het bespelen van een account door meer dan 1 speler, is niet toegestaan.

  Consequentie:

  1. Waarschuwing

  2. Permanente ban


  Accountsits zijn toegestaan, mits voorafgaand toestemming is gevraagd aan, en gekregen van, de GameOperator.

  Consequentie:

  1. Waarschuwing

  2. Permanente ban


  IP Sharing, het bespelen van meerdere accounts (elk door 1 unieke speler)

  Servers 10, 11, 101/Tasnad: Multi-accounts zijn toegestaan, er gelden geen regels voor IP sharing. Alles is toegestaan

  Server 12, IP sharing toegestaan, mits voorafgaand toestemming is gevraagd aan, en gekregen van, de GameOperator.

  Consequentie:

  1. Permanente ban

 • Accountruil
  Accountruil is toegestaan, maar kan slechts 1x per half jaar (6 maanden) plaatsvinden. Een accountruil dient altijd plaats te vinden door tussenkomst van een GO/GameOperator! Het zelfstandig ruilen van accounts zonder tussenkomst van de GO kan leiden tot een ban.

 • De voertaal op alle aan Bitefight.nl verbonden websites (forum, IRC, spel) is Nederlands.


  Consequentie:


  1. verwijdering/aanpassing tekst + waarschuwing

  2. verwijdering/aanpassing tekst + 2 dagen ban

  3. verwijdering/aanpassing tekst + 7 dagen ban

 • Tekststukken, namen en alle andere tekst die door spelers kan worden gemaakt, dient te voldoen aan algemene fatsoensnormen, waarden en de moraal (denk onder andere aan pornografische en discriminatoire content, maar ook interpersoonlijk). Gaan dergelijke teksten, naar het oordeel van een teamler, over een grens, zijn deze beledigend of maken deze inbreuk op geldend recht, of verwijzen deze naar websites die voldoen aan voorstaande beschrijving, dan zullen dergelijke teksten door de teamler worden verwijderd en/of zal een (tijdelijke of permanente) ban worden opgelegd.


  Consequentie:


  1. Waarschuwing

  2. Permanente ban


  Let op: In meer extreme gevallen kan zonder voorafgaande waarschuwing een permanente ban worden opgelegd!


  Bij ongepaste spelers-/alliantienamen geldt de volgende

  Consequentie:

  1. Waarschuwing (speler wordt verzocht de naam binnen enkele dagen aan te passen)

  2. Aanpassing van de niet toegestane naam


  Let op: Aanpassing kan direct plaatsvinden zonder voorafgaande waarschuwing indien de naam daartoe aanleiding geeft.

 • Het is niet toegestaan om andere spelers lastig te vallen door het sturen van berichten (via ingame mail, alliantieberichten en - pagina's of het spelersprofiel, forum en IRC). De uitdrukkelijk uitgesproken wens van de speler tegen wie dit gericht is wordt meegewogen.


  Consequentie:


  1. Waarschuwing

  2. 2 dagen

  3. 7 dagen


  Let op: Wanneer een speler de regel meermaals overtreedt zal hij/zij altijd een ban van 7 dagen krijgen, een permanente ban wordt in principe niet opgelegd.


  Het is eveneens niet toegestaan ingame/op het forum/op IRC reclame te maken voor andere diensten, websites, spellen et cetera. Links naar andere pagina's zijn niet toegestaan.


  Consequentie:


  1. verwijdering + waarschuwing

  2. verwijdering + 5 dagen ban

  3. verwijdering + 10 dagen ban

  4. Permanente ban


  Let op: Accounts die zijn gemaakt met het enkele doel reclame als hiervoor bedoeld te verspreiden zullen bij de eerste overtreding permanent worden verbannen, zonder voorafgaande waarschuwing.

 • Elke poging van een speler om oneerlijk voordeel te verkrijgen uit deze spelregels of een beslissing van een teamler is ten strengste verboden.


  Het omzeilen van een ban door het aanmaken van een nieuw account, of het gebruik van een ander reeds bestaand account is ten strengste verboden (ban evading).


  Consequentie:


  1. Waarschuwing

  2. Ban voor alle accounts die een speler bezit op alle servers. De banduur is afhankelijk van de oorspronkelijke overtreding

 • Een speler die vragen heeft, een bug/fout wil melden of klachten heeft, kunnen contact opnemen met de support afdeling. De voor de betrokken server verantwoordelijke GameOperator kan (en mag) alleen via het SupportSysteem worden gecontact.


  Het misbruiken van een bug is niet toegestaan.


  Consequentie:


  Bugusing wordt bestraft:

  1. Waarschuwing

  2. Permanente ban

 • Algemene voorwaarden
  Deze spelregels zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden en dienen zorgvuldig nagelezen en nageleefd te worden.

 • Scripting is niet toegestaan!


  Consequentie:


  1. Waarschuwing

  2. Permanente ban


  Permanente bans worden geplaatst voor de volgende overtredingen en zonder voorafgaand contact of waarschuwing:

  - Rassistische content

  - Pornografische content

  - Real lift threats, bedreiging naar/in het echte leven

  - Accounthandel (bijv. verkoop)

  - Handel in items buiten het spel om

  - Handel in andere spelelementen buiten het spel om

  - Accountdiefstal


  Bovendien kan in bovenstaande gevallen aangifte worden gedaan bij de politie of justitie, zowel in Nederland als in Duitsland (zie de Algemene Voorwaarden).  En dan echt tot slot:


  Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet correct zijn, ongeldig of onvolledig zijn, worden de overige delen van deze regels onaangetast wat betreft hun inhoud en geldigheid.

 • Zonga

  Changed the title of the thread from “De Spelregels (m.i.v. 17/7/14) (aangepast 3/1/18)” to “De Spelregels”.