Συντηρήσεις Συστήματος Υποστήριξης

 • Αγαπητοί παίκτες,


  την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, θα έχουμε συντήρηση στο Σύστημα Υποστήριξης.

  Η συντήρηση θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί και θα διαρκέσει έως κ 3 ώρες, όπου δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε νέα tickets και δεν θα μπορούμε να απαντήσουμε σε υπάρχοντα.


  Ευχαριστούμε για την κατανόηση.


  Η ομάδα του Βitefight

  whiteika123.png

 • Αγαπητοί παίκτες,


  την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022, θα έχουμε συντήρηση στο Σύστημα Υποστήριξης.

  Η συντήρηση θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί και θα διαρκέσει έως κ 3 ώρες, όπου δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε νέα tickets και δεν θα μπορούμε να απαντήσουμε σε υπάρχοντα.


  Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

  Η ομάδα του Βitefight

  whiteika123.png

 • Αγαπητοί παίκτες,


  την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022, θα έχουμε συντήρηση στο Σύστημα Υποστήριξης.

  Η συντήρηση θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί και θα διαρκέσει έως κ 3 ώρες, όπου δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε νέα tickets και δεν θα μπορούμε να απαντήσουμε σε υπάρχοντα.


  Ευχαριστούμε για την κατανόηση.


  Η ομάδα του Βitefight

  whiteika123.png

 • Αγαπητοί παίκτες,


  την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022, θα έχουμε συντήρηση στο Σύστημα Υποστήριξης.

  Η συντήρηση θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί και θα διαρκέσει έως κ 3 ώρες, όπου δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε νέα tickets και δεν θα μπορούμε να απαντήσουμε σε υπάρχοντα.


  Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

  Η ομάδα του Βitefight

  whiteika123.png

 • Αγαπητοί παίκτες,


  την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, θα έχουμε συντήρηση στο Σύστημα Υποστήριξης.

  Η συντήρηση θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί και θα διαρκέσει έως κ 3 ώρες, όπου δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε νέα tickets και δεν θα μπορούμε να απαντήσουμε σε υπάρχοντα.


  Ευχαριστούμε για την κατανόηση.


  Η ομάδα του Βitefight

  whiteika123.png

 • Αγαπητοί παίκτες,


  την Δευτε΄ρα 05/12/202, θα έχουμε συντήρηση στο στους σερβερ του παιχνιδιού. Οι αλλαγές δεν θα είναι ορατές σε εσάς και δεν θα επηρεάσουν την μετέπειτα πορεία του παιχνιδιού. επίσης θα αλλάξει και ο αριθμός έκδοσης του παιχνιδιού.

  Η συντήρηση θα ξεκινήσει 13:00 και θα ολοκληρωθεί στις 15:00 (Ωρα Γερμανίας).


  Ευχαριστούμε για την κατανόηση.


  Η ομάδα του Βitefight


  «μή μου τοὺς κύκλους τάραττε»


 • Αγαπητοί παίκτες,


  την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023, θα έχουμε συντήρηση στο Σύστημα Υποστήριξης.

  Η συντήρηση θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί και θα διαρκέσει έως κ 3 ώρες, όπου δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε νέα tickets και δεν θα μπορούμε να απαντήσουμε σε υπάρχοντα.


  Ευχαριστούμε για την κατανόηση.


  Η ομάδα του Βitefight

  whiteika123.png