Μάχες επίθεσης/άμυνας εντός και εκτός Οίκου με διαφορά ζημιάς 15.000 και άνω - Επίπεδα 500 και άνω

 • Αναφορά μάχης Sat, 06.01.2024 - 18:49:13


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (86785 : 44471)!

  antonio κέρδισε: 160 Χρυσός

 • Αναφορά μάχης Sun, 07.01.2024 - 08:44:23


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (72391 : 28687)!

  antonio κέρδισε: 141 Χρυσός + 25.093 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Mon, 08.01.2024 - 12:58:41


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (74436 : 24817)!

  antonio κέρδισε: 26 Χρυσός + 28.485 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Mon, 08.01.2024 - 12:58:20


  antonio vs. Solomon-Kane


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (231050 : 12659)!

  antonio κέρδισε: 120.010 Χρυσός

 • Αναφορά μάχης Mon, 08.01.2024 - 22:18:53


  blade09 vs. Solomon-Kane


  Νικητής: blade09


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (39521 : 14850)!

  blade09 κέρδισε: 126.108 Χρυσός + 8.692 Μπόνους χρυσού

  "Cause i may be bad, but i'm perfectly good at it"!

 • Αναφορά μάχης Tue, 09.01.2024 - 01:22:47


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (136708 : 56279)!

  antonio κέρδισε: 11 Χρυσός + 46.172 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Tue, 09.01.2024 - 13:28:07


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (110383 : 51003)!

  antonio κέρδισε: 5 Χρυσός + 14.333 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Wed, 10.01.2024 - 13:44:51


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (95410 : 58282)!

  antonio κέρδισε: 2 Χρυσός + 21.311 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Wed, 10.01.2024 - 14:53:02


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (103856 : 60285)!

  antonio κέρδισε: 2 Χρυσός + 10.515 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Wed, 10.01.2024 - 22:56:36


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (108280 : 68247)!

  antonio κέρδισε: 2 Χρυσός + 5.820 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Thu, 11.01.2024 - 11:48:20


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (102616 : 36897)!

  antonio κέρδισε: 2 Χρυσός + 37.721 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Fri, 12.01.2024 - 23:47:54


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (121059 : 63455)!

  antonio κέρδισε: 1 Χρυσός + 13.899 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Sat, 13.01.2024 - 01:38:49


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (121082 : 77039)!

  antonio κέρδισε: 1 Χρυσός + 25.271 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Sat, 13.01.2024 - 22:47:05


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (121112 : 83751)!

  antonio κέρδισε: 1 Χρυσός + 9.013 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Sun, 14.01.2024 - 20:33:15


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (122170 : 69998)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 12.584 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Wed, 08.05.2024 - 23:11:02


  antonio vs. Blackbeard


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (173138 : 89124)!

  antonio κέρδισε: 149.274 Χρυσός + 36.154 Μπόνους χρυσού  κάνε .koukou. τζα...

 • Αναφορά μάχης Wed, 15.05.2024 - 15:18:30


  EL-CHAPO vs. briko


  Νικητής: EL-CHAPO


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (88887 : 24801)!

  EL-CHAPO κέρδισε: 92.871 Χρυσός + 11.834 Μπόνους χρυσού

  ΚΟΥΚΟΥ!