Μάχες επίθεσης/άμυνας εντός και εκτός Οίκου με διαφορά ζημιάς 15.000 και άνω - Επίπεδα 500 και άνω

 • Αναφορά μάχης Tue, 02.03.2021 - 22:56:39


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (236712 : 104000)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 50.608 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Wed, 03.03.2021 - 01:00:46


  LyCa0n vs. antonio


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι αμυνόμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (225521 : 98379)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός

 • Αναφορά μάχης Wed, 03.03.2021 - 07:12:25


  upavasilis vs. antonio


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι αμυνόμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (141227 : 111477)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός

 • Αναφορά μάχης Wed, 03.03.2021 - 16:23:57


  ARMAROS vs. antonio


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι αμυνόμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (223533 : 87605)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός

 • Αναφορά μάχης Thu, 04.03.2021 - 10:51:54


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (220280 : 126242)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 35.867 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Thu, 04.03.2021 - 17:10:26


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (147394 : 131543)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 1.170 Μπόνους χρυσού  άσφαιρος....και διαφορα 450 λεβελ που απαίτησαν καποιοι.....

 • Αναφορά μάχης Fri, 05.03.2021 - 09:58:56


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (132998 : 110443)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 12.447 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Fri, 05.03.2021 - 11:04:53


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (159037 : 110415)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 11.282 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Fri, 05.03.2021 - 22:05:10


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: upavasilis


  Τέλος μάχης: Οι αμυνόμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (178584 : 158896)!

  upavasilis κέρδισε: 0 Χρυσός
  Αναφορά μάχης Fri, 05.03.2021 - 22:14:18


  upavasilis vs. antonio


  Νικητής: upavasilis


  Τέλος μάχης: Οι αμυνόμενοι δεν έχουν πια υγεία!

  upavasilis κέρδισε: 0 Χρυσός + 30.471 Μπόνους χρυσού