Μάχες επίθεσης/άμυνας εντός και εκτός Οίκου με διαφορά ζημιάς 15.000 και άνω - Επίπεδα 500 και άνω

 • Αναφορά μάχης Sat, 27.03.2021 - 14:13:33


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (206526 : 134898)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 6.972 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Sat, 27.03.2021 - 14:22:39


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (140783 : 103729)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 20.416 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Sun, 28.03.2021 - 12:29:21


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (174322 : 152194)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 8.502 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Mon, 29.03.2021 - 11:41:37


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (213210 : 145063)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 6.636 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Mon, 29.03.2021 - 11:47:48


  LyCa0n vs. antonio


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι αμυνόμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (112941 : 77360)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός

 • Αναφορά μάχης Mon, 29.03.2021 - 20:56:03


  geowolf vs. antonio


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι αμυνόμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (194724 : 61079)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός

 • Αναφορά μάχης Tue, 30.03.2021 - 12:42:02


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (187454 : 105106)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 31.687 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Tue, 30.03.2021 - 12:42:14


  antonio vs. manos98.


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (223296 : 71308)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 30.626 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Tue, 30.03.2021 - 12:42:41


  antonio vs. AHTHTOS.


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (186169 : 58856)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 43.994 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Tue, 30.03.2021 - 13:50:39


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (163887 : 111215)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 12.205 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Tue, 30.03.2021 - 14:54:29


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (176262 : 111733)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 9.007 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Tue, 30.03.2021 - 15:57:18


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (183082 : 111789)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 6.946 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Wed, 31.03.2021 - 11:43:21


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (155356 : 105589)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 27.427 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Wed, 31.03.2021 - 14:28:19


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (163483 : 111677)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 12.003 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Wed, 31.03.2021 - 15:29:20


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (149962 : 109882)!

  antonio κέρδισε: 23.026 Χρυσός + 5.594 Μπόνους χρυσού
  Μας έδωσε παλι κατι ο DS- master....

 • Αναφορά μάχης Wed, 31.03.2021 - 16:29:47


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (160879 : 111257)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 4.834 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Wed, 31.03.2021 - 22:56:38


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (185329 : 109749)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 5.570 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Thu, 01.04.2021 - 11:47:08


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (164230 : 108330)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 30.800 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Thu, 01.04.2021 - 16:19:12


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (66096 : 34352)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 4.430 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Fri, 02.04.2021 - 17:26:29


  ARMAROS vs. antonio


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι αμυνόμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (205160 : 73170)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός