Μάχες επίθεσης/άμυνας εντός και εκτός Οίκου με διαφορά ζημιάς 15.000 και άνω - Επίπεδα 500 και άνω

 • Αναφορά μάχης Thu, 25.03.2021 - 10:24:02


  antonio vs. AHTHTOS.


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (331497 : 84394)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 85.307 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Thu, 25.03.2021 - 10:25:05


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (238211 : 140302)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 37.609 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Thu, 25.03.2021 - 10:50:43


  PISTOLAS vs. GRYLOS


  Νικητής: GRYLOS


  Τέλος μάχης: Οι αμυνόμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (232947 : 212925)!

  GRYLOS κέρδισε: 0 Χρυσός

 • Αναφορά μάχης Thu, 25.03.2021 - 10:51:48


  GRYLOS vs. PISTOLAS


  Νικητής: GRYLOS


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (286547 : 59562)!

  GRYLOS κέρδισε: 0 Χρυσός + 88.904 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Thu, 25.03.2021 - 11:25:23


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (327062 : 155567)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 65.875 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Thu, 25.03.2021 - 16:02:50


  GRYLOS vs. PISTOLAS


  Νικητής: GRYLOS


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (131685 : 25060)!

  GRYLOS κέρδισε: 0 Χρυσός

 • Αναφορά μάχης Thu, 25.03.2021 - 17:06:19


  GRYLOS vs. PISTOLAS


  Νικητής: GRYLOS


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (186483 : 25060)!

  GRYLOS κέρδισε: 0 Χρυσός

 • Αναφορά μάχης Thu, 25.03.2021 - 18:07:09


  GRYLOS vs. PISTOLAS


  Νικητής: GRYLOS


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (231785 : 59934)!

  GRYLOS κέρδισε: 0 Χρυσός + 11.900 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Thu, 25.03.2021 - 19:51:34


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (285562 : 174473)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 17.950 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Thu, 25.03.2021 - 20:02:32


  GRYLOS vs. PISTOLAS


  Νικητής: GRYLOS


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (231785 : 59934)!

  GRYLOS κέρδισε: 0 Χρυσός + 9.003 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Thu, 25.03.2021 - 20:07:30


  antonio vs. AHTHTOS.


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (314865 : 64135)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 86.559 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Fri, 26.03.2021 - 09:03:29


  AHTHTOS. vs. antonio


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι αμυνόμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (74586 : 24684)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός

 • Αναφορά μάχης Fri, 26.03.2021 - 00:52:27


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (274428 : 148744)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 48.283 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Fri, 26.03.2021 - 12:41:43


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (324497 : 120481)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 32.952 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Fri, 26.03.2021 - 13:42:00


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (330315 : 119030)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 20.558 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Fri, 26.03.2021 - 14:54:29


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (345575 : 149608)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 13.308 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Fri, 26.03.2021 - 15:58:59


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (311144 : 144889)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 8.542 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Fri, 26.03.2021 - 15:23:07


  GRYLOS vs. PISTOLAS


  Νικητής: GRYLOS


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (160551 : 25258)!

  GRYLOS κέρδισε: 0 Χρυσός

 • Αναφορά μάχης Sat, 27.03.2021 - 11:03:38


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (206493 : 136738)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 26.808 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Sat, 27.03.2021 - 12:07:10


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (197188 : 136930)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 9.737 Μπόνους χρυσού