Μάχες επίθεσης/άμυνας εντός και εκτός Οίκου με διαφορά ζημιάς 15.000 και άνω - Επίπεδα 500 και άνω

 • Αναφορά μάχης Tue, 23.03.2021 - 14:13:27


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (219121 : 129006)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 14.553 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Tue, 23.03.2021 - 15:22:41


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (219587 : 135439)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 8.186 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Tue, 23.03.2021 - 16:28:10


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (219282 : 134113)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 5.783 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Tue, 23.03.2021 - 17:32:00


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (186613 : 131765)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 2.818 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Wed, 24.03.2021 - 00:20:49


  antonio vs. princeofdeath


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (441311 : 113920)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 150.117 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Wed, 24.03.2021 - 00:27:34


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (307946 : 142769)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 91.037 Μπόνους χρυσού

  Double score....

 • Αναφορά μάχης Wed, 24.03.2021 - 00:28:32


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (358020 : 92792)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 101.885 Μπόνους χρυσού  που εισαι lycaon????????

 • Αναφορά μάχης Wed, 24.03.2021 - 09:18:15


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (442757 : 131805)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 50.222 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Wed, 24.03.2021 - 00:35:55


  upavasilis vs. antonio


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι αμυνόμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (323323 : 266543)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός

 • Αναφορά μάχης Wed, 24.03.2021 - 06:58:53


  upavasilis vs. antonio


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι αμυνόμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (306686 : 279589)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός  πρωινος πρωινος.....

 • Αναφορά μάχης Wed, 24.03.2021 - 13:20:20


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (364449 : 133907)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 22.431 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Wed, 24.03.2021 - 14:39:19


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (368270 : 103761)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 17.954 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Wed, 24.03.2021 - 15:40:36


  antonio vs. upavasilis


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (343971 : 323225)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 2.021 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Wed, 24.03.2021 - 15:42:57


  antonio vs. LyCa0n


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (415862 : 92815)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 16.591 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Wed, 24.03.2021 - 13:23:20


  antonio vs. princeofdeath


  Νικητής: antonio


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (441551 : 108928)!

  antonio κέρδισε: 0 Χρυσός + 64.125 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Thu, 25.03.2021 - 01:05:50


  HELLSTONED vs. upavasilis


  Νικητής: HELLSTONED


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (120329 : 83388)!

  HELLSTONED κέρδισε: 0 Χρυσός + 24.392 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Thu, 25.03.2021 - 02:07:17


  HELLSTONED vs. upavasilis


  Νικητής: HELLSTONED


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (118557 : 76297)!

  HELLSTONED κέρδισε: 0 Χρυσός + 27.904 Μπόνους χρυσού

 • Αναφορά μάχης Thu, 25.03.2021 - 09:32:59


  PISTOLAS vs. GRYLOS


  Νικητής: PISTOLAS


  Τέλος μάχης: Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά (212925 : 195757)!

  PISTOLAS κέρδισε: 0 Χρυσός + 10.114 Μπόνους χρυσού