Συντήρηση σερβερ 16

  • καλημέρα Αγαπητά πλάσματα της νύχτας

    λόγω αλλαγής σερβερ στο παιχνίδι, ο σερβερ 16 κατά την διάρκεια της ημέρας και για 1 ώρα θα παραμείνει κλειστός την Πέμπτη 19/09    «μή μου τοὺς κύκλους τάραττε»