Οδηγός για νέο σύστημα Μάχης

 • Σας παραθέτουμε τον οδηγό για το νέο σύστημα Μάχης
  Επισκόπηση Συμμαχίας

  οι συστοιχίες <<συμμαχία >> και <<σφραγίδα>> φαίνονται μόνο όταν η συμμαχία έχει μια σημαία είτε μια σφραγίδα.


  Ο Αφέντης και Έμπιστοι <<που καλούν μια τελετουργία>> μπορούν να ενεργοποιήσουν μια σφραγίδα στην συστοιχία <<σφραγίδες>>. Μόνο αυτά τα δύο μέλη βλέπουν το κουτί και το κουμπί ενεργοποίησης.


  Όταν η σφραγίδα ενεργοποιηθεί ο καθένας μπορεί να δει τον χρόνο επίδρασης της που απομένει.


  Το κουμπί << ενεργοποίηση>> είναι γκρίζο όταν δεν έχει επιλεχτεί καμία σφραγίδα για ενεργοποίηση.

  Κάνοντας κλικ στο κουμπί της ενεργοποίησης ο καθένας μπορεί να δει το παρακάτω ενημερωτικό ασφάλειας

  <<επιλέγεις {ποσότητα ] σφραγίδων για ενεργοποίηση>>


  Οι σφραγίδες απελευθερώνονται αυτομάτως όταν λήξη ο χρόνος επίδρασης τους

  << να ενεργοποιηθούν οι σφραγίδες ?>>


  Παρακάτω υπάρχουν δυο κουμπιά (‘’Ναι,,/΄΄Όχι,,) με τα οποία μπορείτε να επιβεβαιώσετε ή να ακυρώσετε την ενεργοποίηση.


  Τα μέλη της συμμαχίας μπορούν να επιλέξουν τον αριθμό πίσω από τα <<μέλη>> για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή την περιοχή. Επιλέγοντας τον αριθμό πίσω από το <<περιουσία>> μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον χρυσό της συμμαχίας
  To log <μενού>> μπορεί να ανοίξει από τα μέλη με τα δικαιώματα από το προφίλ επεξεργασίας της συμμαχίας


  Εμφάνιση για τους άλλους παίχτες

  Για υπόλοιπους παίχτες δεν μπορούν να κάνουν τα παρακάτω

  -Όχι <<επεξεργασία>> και << Αποχώρηση συμμαχίας>> κουμπιά

  -όχι <<επιλογές >> στην << περιουσία της συμμαχίας>>
  Μέλη

  Εμφάνιση για τα μέλη της συμμαχίας


  << Τα μέλη>> εμφανίζονται σε όλα τα μέλη της συμμαχίας συμπεριλαμβανομένων κάποιων περισσότερων πληροφοριών

  Μόνο μέλη με δικαιώματα μπορούν να δουν τα κουμπιά <<Διαχείριση μελών>> και <<αιτήσεις>>  Μόνο μέλη με δικαιώματα μπορούν να ανοίξουν το μενού log  Διαχείριση μελών


  Επιλέγοντας το κουμπί <Διαχείριση μελών> αλλάζει η εικόνα των εξουσιοδοτημένων μελών της συμμαχίας

  Στα απλά μέλη της συμμαχίας υπάρχει ένα αναδυόμενο μενού προκειμένου να αλλαχτεί ο βαθμός και επιπλέον ένα κουμπί αποβολής για να διώξουν ένα μέλος

  Η επιλογή <<Μαζικές Αλλαγές>> είναι γκρι, όσο δεν έχουν γίνει αλλαγές

  Επιλέγοντας το κουμπί αποβολής εμφανίζετε μια ερώτηση ασφαλείας


  Βαθμοί και Δικαιώματα

  Στην καρτέλα <<δικαιώματα>> εξουσιοδοτημένα μέλη μπορούν να κάνουν επεξεργασία στους βαθμούς των μελών και να επιλέξουν δικαιώματα

  Το κουμπί << αποθήκευση αλλαγών>> εμφανίζετε μόνο σε συγκεκριμένα μέλη και είναι γκρι, αρκεί να μην έχουν γίνει κάποιες αλλαγές


  Ιδρύοντας μια νέα συμμαχία υπάρχουν αρχικά 3 προκαθορισμένοι βαθμοί :


  1.Αφεντης (εξορισμού για αυτόν που ιδρύει την συμμαχία και έχει όλα τα δικαιώματα)


  2.Έμπιστος ( δικαιώματα 1-5)


  3. Εκπαιδευόμενος (δικαιώματα 1,2,4)
  Η βαθμίδα 1 αντιστοιχεί πάντα στον αφέντη της συμμαχίας. Εξουσιοδοτημένα μέλη μπορούν να αλλάξουν ονομασία σε όλες τις βαθμίδες αρκεί να μην είναι αυτές ανώτερες από την δική τους. Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν καινούργιες βαθμίδες με το κουμπί κόκκινος σταυρός


  Οι Καινούργιες βαθμίδες θα ονομάζονται πάντα ως βαθμίδα Χ ,όπου το Χ ερμηνεύετε ως ο πραγματικός αριθμός της βαθμίδας.


  Μέλη δεν μπορούν να προσθέσουν δικαιώματα σε καινούργιες βαθμίδες όταν δεν έχουν και οι ίδιοι δικαιώματα


  Διαφορετικές βαθμίδες μπορούν να έχουν παρόμοιες ονομασίες


  Ένα νέο μέλος της συμμαχία πάντα λαμβάνει την χαμηλότερη βαθμίδα


  Εάν ο Αφέντης αποχωρίσει από την συμμαχία θα πρέπει να επιλέξει τον αντικαταστατή του με επιλογή από τα υπόλοιπα μέλη της συμμαχίας με τον εξής τρόπο :

  1.Αποκλεσμένος (όχι /Ναι)

  2.Ενεργος κατά την διάρκεια των τελευταίων 60 ημερών (Ναι/Οχι)

  3.Νουμερο βαθμίδας (με αύξουσα σειρά)

  4.Ημερομηνια ένταξης στην συμμαχία (Πρόσφατα/Παλιά)


  Εάν αυτή η διαβάθμιση δεν καταλήξει σε μια καθοριστική επιλογή ένας από τα υπόλοιπα μέλη θα επιλεχτεί

  Βαθμίδες στις οποίες δεν έχουν προστεθεί σε μέλη μπορούν να διαγράφουν μέσω του κουμπιού Χ από εξουσιοδοτημένα μέλη εκτός από τις δυο κορυφαίες βαθμίδες.


  Θα εμφανιστεί μια ερώτηση ασφαλείας


  Εάν μια βαθμίδα αντιστοιχεί σε κάποιο μέλος το κουμπί διαγραφής είναι γκρι. Θα εμφανιστεί ένα κουτάκι (με τον κέρσορα του ποντικιού) και θα γράφει ότι<< Αυτός ο βαθμός ανήκει σε μέλη συμμαχίας>>


  Η βαθμίδα << Αφέντης>> μπορεί να μετονομαστεί μόνο από τον ίδιο τον αφέντη. Αυτός ο βαθμός έχει πάντα όλα τα δικαιώματα. Τα κουμπιά έλεγχου για την συγκεκριμένη βαθμίδα είναι γκρι.  Δικαιώματα


  Υπάρχουν τα παρακάτω δικαιώματα (από αριστερά προς τα δεξιά)


  1. Ανάγνωση μηνύματος


  2.Νέο Μήνυμα


  3. Ανάγνωση μηνυμάτων συμμαχίας


  4.Προσθήκη Μελών


  5.Σβήσιμο μηνύματος


  6.Στείλε μήνυμα στην συμμαχία σου


  7.Ξόδεψε χρυσό


  8. Αρχηγός πολέμου


  9. Επίκληση τελετουργιών συμμαχίας
  Η καρτέλα τον Log μπορεί να ανοιχτεί από μέλη τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα μέσω της <<Διαχείρισης δικαιωμάτων>>
  Ταμείο Συμμαχίας

  Εξουσιοδοτημένα μέλη μπορούν να κάνουν Δωρεές στο ταμείο της συμμαχίας ή να βλέπουν τις παλαιότερες Δωρεές


  Log

  Το <<log>> μπορεί να ανοιχτεί μόνο από μέλη που έχουν εξουσιοδοτηθεί με την επιλογή <<Ανάληψη χρυσού από το Ταμείο της συμμαχίας>>  Κρησφύγετο


  Στο κρησφύγετο έχουν πρόσβαση όλοι οι παίχτες ανεξαρτήτου αν ανήκουν σε μια συμμαχία ή όχι  Τελετουργίες

  Όλες οι τελετουργίες εμφανίζονται με λίστες σε αυτή την καρτέλα. Οι τελετουργίες είναι διαχωρισμένες ανάλογα την κατάσταση τους. Τα άδεια ύπο-μενού δεν εμφανίζονται καθόλου. Όταν γίνει επίκληση μιας τελετουργίας μπορείτε να δείτε ένα θαυμαστικό  Επικλήσεις


  Αυτό το υπομενου εμφανίζετε μόνο όταν γίνετε επίκληση των τελετουργιών και δεν μπορεί να κλείσει.


  Οι προϋποθέσεις μπορούν να ελεγχτούν κατά διάρκεια της επίκλησης. Όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια τελετουργία εμφανίζονται με την λέξη εκπληρώθηκε με μια πράσινη ένδειξη. Όταν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις εμφανίζετε η ένδειξη ότι δεν εκπληρώθηκε με ένα κόκκινο Χ


  Ο υπολειπόμενος χρόνος της επίκλησης εμφανίζετε με μια μπάρα προόδου  Ενεργές Τελετουργίες


  Αυτό το υπομενου περιλαμβάνει τις τελετουργίες των οποίων η επίδραση είναι ενεργή αυτό το διάστημα


  Ο υπολειπόμενος χρόνος της επίδρασης της τελετουργίας εμφανίζετε απευθείας εκεί. Το υπομενου εμφανίζετε μόνο εάν υπάρχει τουλάχιστον μια ενεργή τελετουργία  Διαθέσιμες Τελετουργίες


  Το κουμπί επίκληση εμφανίζετε στα μέλη τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να πραγματοποιούν επίκληση τελετουργιών  Κλειδωμένες Τελετουργίες


  Εκεί εμφανίζονται όλες οι τελετουργίες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για επίκληση


  Εμφανίζονται και οι λόγοι για τους οπαίους η τελετουργία είναι κλειδωμένη (Όχι αρκετά μέλη, όχι σημαία, Χρόνος ηρεμίας κτλ)


  Όλες οι τελετουργίες μπορούν να ανοιχτούν εκτός από αυτές οι οποίες έχουν ήδη γίνει. Το υπομενου εμφανίζετε μόνο εάν έστω και μια τελετουργία είναι κλειδωμένη
  Το Log μπορεί να ανοιχτεί από τα μέλη που έχουν την ιδιότητα <<επίκληση τελετουργιών>>
  Επικοινωνία


  Κάτω από την επιλογή επικοινωνία υπάρχουν οι επιλογές

  << Μήνυμα Συμμαχίας και τσατ Συμμαχίας>> και << Φόρουμ Συμμαχίας>>.


  ΠΡΟΣΟΧΗ: τα μηνύματα συμμαχίας είναι τώρα mail συμμαχίας


  Πάνω από την επιλογή που ξεκινάτε το chat εμφανίζετε πόσα μέλη είναι ενεργά στο chat


  Το κουμπί << μηνύματα Συμμαχίας>> είναι γκρι εάν ένα μέλος δεν έχει άδεια να γράψει μηνύματα στην συμμαχία
  Στο φόρουμ της συμμαχίας θα βρείτε δυο κατηγορίες:


  <<Ανακοινώσεις Συμμαχίας>> όλα τα mail της συμμαχίας πηγαίνουν εκεί και <<Γωνίτσα Για κουβέντα>>


  Τα μέλη που έχουν δικαίωμα να γράψουν στο φόρουμ της συμμαχίας μπορούν να μετονομάσουν τις καρτέλες και να δημιουργήσουν καινούργιες καθώς και να φτιάξουν νέα θέματα
  Σφραγίδες και Πόλεμοι για version 3.1.1

  Προεπισκόπηση


  Οι σφραγίδες και οι πύλες του κάτω κόσμου είναι επιπλέον στοιχεία των πολέμων των συμμαχιών. Απευθύνονται περισσότερο στις δυνατότερες συμμαχίες και στα υψηλότερα επίπεδα των συμμαχιών.


  Υπάρχουν 7 μοναδικές σφραγίδες σε κάθε σερβερ/κομητεία οι οποίες μπορούν να συγκεντρωθούν μέσω των πολέμων των συμμαχιών, μπορούν επίσης να καταλειφθούν από άλλες συμμαχίες ή να γίνουν επικλήσεις μέσω τελετουργιών. Εάν μια συμμαχία καταφέρει να συγκεντρώσει και τις 7 σφραγίδες μπορεί να ανοίξει τις πύλες του κάτω κόσμου οι οποίες ξεκινούν ένα 24ωρο event στον σερβερ.  Σφραγίδες


  Επιδράσεις και Διάρκεια

  Οι σφραγίδες έχουν ονομαστεί από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα και εξασθενούν τους εχθρούς που ανήκουν στις αντίπαλες συμμαχίες κατά την διάρκεια της μάχης, εάν ενεργοποιηθούν


  Εάν μια συμμαχία πάρει μια σφραγίδα, αυτή είναι πάντα απενεργοποιημένη.


  Οι σφραγίδες πρέπει να ενεργοποιηθούν προκειμένου να αρχίσει η επίδραση τους


  Διαφορετικές σφραγίδες μπορεί να είναι ενεργές ταυτόχρονα και η μεγίστη διάρκεια της κάθε σφραγίδας είναι 72 ώρες ( 3 ημέρες)

  Εάν μια συμμαχία χάσει μια ενεργοποιημένη σφραγίδα η επίδραση της σφραγίδας επίσης θα χαθεί. Μια συγκεκριμένη σφραγίδα μπορεί να ενεργοποιείτε κάθε 72 ώρες


  Οι επιδράσεις των σφραγίδων απευθύνονται στα μέλη της αντίστοιχης συμμαχίας


  Όταν η επίδραση μιας σφραγίδας λήξη αυτή η σφραγίδα θα απελευθερωθεί


  Η μη ενεργοποιημένες σφραγίδες απελευθερώνονται μετά από 28 ήμερες
  Παραλαβή των σφραγίδων

  Κλέψιμο νικώντας έναν πόλεμο συμμαχίας


  Στους καινούργιους σερβερ όλες οι σφραγίδες είναι ελεύθερες και σε καμία συμμαχία δεν ανήκει καμία σφραγίδα. Με την τελετουργία της σφραγίδας μια συμμαχία μπορεί να κερδίσει μια ελεύθερη σφραγίδα. Εάν πολλές σφραγίδες είναι ελεύθερες είναι τυχαίο το ποια από αυτές θα κερδηθεί μέσω της τελετουργίας


  Η προϋπόθεση για την τελετουργία είναι να υπάρχει μια ελεύθερη σφραγίδα


  Η τελετουργία μπορεί να γίνει μόνο εάν η συμμαχία δεν έχει καμία σφραγίδα στην κατοχή της


  Για να πραγματοποιηθεί μια τελετουργία η συμμαχία θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί τουλάχιστον 4 εβδομάδες


  Η πιθανότητα κατά την οποία μια συμμαχία μπορεί να κλέψει μια σφραγίδα από μια άλλη συμμαχία εξαρτάται από το πόσες σφραγίδες έχουν αυτές οι συμμαχίες

  Κατά την διάρκεια των πολέμων των συμμαχιών μπορεί να κλαπεί μόνο μια σφραγίδα


  Όταν μια συμμαχία αποκτήσει και τις 7 σφραγίδες στη κατοχή της μπορεί να πραγματοποιήσει την τελετουργία για να ανοίξει τις πύλες του κάτω κόσμου. Εάν η τελετουργία επιτύχει όλα τα μέλη της συμμαχίας θα έχουν για τις επόμενες 24ωρες διάφορα πλεονεκτήματα και κατά την διάρκεια του κυνηγίου των δαιμόνων θα εμφανιστούν ως εχθροί δαίμονες του κόσμου


  Μόλις μια συμμαχία αποκτήσει και την 7η σφραγίδα έχει στην διάθεση της 48 ώρες προκειμένου να κάνει την επίκληση για να ανοιχτούν οι πύλες του κάτω κόσμου. Εάν οι πύλες δεν ανοιχτούν στο διάστημα των 48 ωρών και οι 7 σφραγίδες απελευθερώνονται.


  Το άνοιγμα των πυλών του κάτω κόσμου σταμάτα άμεσα όλες τις τρέχουσες επιδράσεις των σφραγίδων και χορήγει τις επιδράσεις και των 7 σφραγίδων κατά την διάρκεια των 24 ωρών.


  Από την στιγμή που οι πύλες του κάτω κόσμου έχουν ανοιχτεί η αντίστοιχη συμμαχία δεν μπορεί να ενεργοποιήσει καμία σφραγίδα.
  Πύλες του κάτω κόσμου


  Για 24 ώρες από την στιγμή που θα ανοιχτούν οι πύλες τα μέλη της συμμαχίας παραλαμβάνουν τα παρακάτω οφέλη:


  +300 % αναπλήρωση υγείας

  +100% αναπλήρωση ενέργειας

  +3 διαολοπετρες την στιγμή του ανοίγματος των πυλών

  επιδράσεις των 7 σφραγίδων

  επιπλέον θα υπάρχει ένα μήνυμα από το σύστημα << Η συμμαχία … άνοιξε τις πύλες του κάτω κόσμου! Υπολειπόμενος χρόνος HH:MM


  κατά την διάρκεια του event για το άνοιγμα των πυλών του κάτω κόσμου θα εμφανιστούν δαίμονες σε όλα τα σημεία του κυνηγίου των δαιμόνων.

  Αυτοί επιλέγονται με την ίδια πιθανότητα όπως διάφορα NPCs και ανταποκρίνονται στο αντίστοιχο λεβελ παίχτη. Επιπλέον οι παίχτες που τους νικούν θα παραλαμβάνουν διπλό ποσοστό χρυσού


  Οι πύλες του κάτω κόσμου μπορούν να ανοιχτούν κάθε 14 μέρες
  Πόλεμοι


  Εάν μια συμμαχία έχει στην κατοχή της τουλάχιστον μια σφραγίδα οι παρακάτω ειδικοί κανονισμοί θα εφαρμόζονται


  -Δεν μπορεί να γίνει επίσπευση του πολέμου

  -Η διακήρυξη ενός πολέμου δεν μπορεί να αποσυρθεί

  -Εάν μια συμμαχία υπερασπίζετε μια σφραγίδα μπορεί να δεχτεί πάλι πόλεμο μετά από 60 λεπτά (αλλά όχι από την ίδια συμμαχία που είχε δεχτεί πόλεμο προηγουμένως)


  «μή μου τοὺς κύκλους τάραττε»


 • NanSu

  Closed the thread.